Digital samtid – del 3, Snowden

Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? I så fall, hvorfor? Hvis nei, hvorfor? Ja, jeg mener at folk fortjener å vite at de blir overvåket. Samtidig er overvåkning en god metode for å avsløre terrorplott. Slike “Whistle blowers” er viktige i et moderne demokrati da de kan avsløre maktmisbruk og korrupsjon, og i denne sammenhengen, ulovlig overvåkning. Likevel er problemet litt komplekst, jeg mener at folk bør informeres om at de overvåkes, men ser samtidig nytten i at myndighetene overvåker, for eksempel for å avsløre

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer? Mange av problemstillingene er etiske. Det står mellom å fortelle sannheten eller følge loven. Ofte kan det å varsle om ulike sannheter skape uro og få økonomiske eller politiske konsekvenser. Samtidig utgjør varslere som Snowden og for eksempel kilden Panama Papers et viktig bidrag til demokratiet og folkets rett til informasjon.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt? Edward Joseph Snowden, kalt Ed, avslørte at NSA (National Security Agency) kunne overvåke alle, til og med hadde overvåket den tyske rikskansleren Angela Merkel sin telefon. Slik innhenting av data truer personvernet. Hovedproblemet handler om etikk, personvern og demokratiforståelse.

Hva er datalagringsdirektivet?  Et direktiv som omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet. (SNL) https://snl.no/datalagringsdirektivet

Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?  Jeg forsøker å ikke legge ut ting jeg ikke kan stå inne for, og er varsom med å legge ut personlig informasjon eller bankinformasjon på nettet. Men jeg er klar over at mye av min aktivitet på digitale medier lagres, noe jeg synes kan være litt ubehagelig. Samtidig tenker jeg at hvis noen virkelig gidder å gå gjennom alle mine meldinger, samtaler og snapper så kan de værsågod og kose seg 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s